Aktiviteter 2023 HjärtLung Tranås

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Tranås                      hemsida och höstens program 2023!

 

                          Höstens alla program!                         

          5 Augusti        kl.16.30 Till Hult, Eksjö. Hultamatörerna framför "Fattigstugan".                                                                               Servering. Pris 150 kronor + resa.                                                                                                                               Anmälan senast 15/7 till Håkan Persson, tel.070-6921628.                         

        17 Augusti       kl.16.00  Uteliv vid Gapskrattet                                                                                                                                                 Korvgrillning med mera.                                                                                                                                               Anmälan senast 14/8 till Håkan Persson, tel.070-6921628.

        21 September kl.17.00 Sång och en livsberättelse. Per Ulfsbo.                                                                                                                    Plats: Bergasalen, Berget. Servering och lotteri.                                                                                                  Ta gärna med en visnt!                                                                                                                                                  Anmälan senast 17/9 till Håkan Persson, tel.070-6921628.   

        19 Oktober     kl.17.00 Till Himalaja med Ann-Charlotte Monell, Tärenäs.                                                                                              Plats: Bergasalen, Berget. Servering o lotteri.                                                                                                      Ta gärna med en vinst!                                                                                                                                                  Anmälan senast 15/10 till Håkan Persson, tel.070-6921628. 

          8 November kl.17.00 Riksförbundet HjärtLung Tranås 50-årsjubileum.                                                                                                Plats: Löfstakyrkans Storstuga.                                                                                                                                Program, inbjudna gäster, mat och lotteri.                                                                                                          Mer information kommer!                                                                                                                                            Anmälan senast 30/10 till Håkan Persson, tel.070-6921628. 

==================================================================================== 

                                                                 JULFEST  MED JULBORD                                                                                                                                7 December kl.17.00 på Koppargatans Kök.                                                                                                                   Mer nformation kommer senare.                                                                                                        Anmälan senast 30/10 till Håkan Persson, tel.070-6921628. 

=====================================================================================

                                           TISDAGSTRÄFFAR PÅ FST-CENTER                                                                    med inbjudna gäster, trevliga program och gott kaffe kl.10.00-11.30.   

         12 September  kl.10.00 "Brott mot äldre".                                                                                                                                                              Polis Mikael Sjöbrink kommer på besök.                                                                                                                Servering. Anmälan senast 9/9 till Håkan Persson, tel.070-6921628.

         10 Oktober       kl.10.00 Magnus Lind, föreståndare på Erikshjälpen, Tranås,                                                                                         berättar. Servering.                                                                                                                                                         Anmälan senast 7/10 till Håkan Persson, tel.070-6921628.

         14 November   kl.10.00 Kyrkoherde Hannah Lidegran, Tranås, presenterar sig.                                                                                   Servering.                                                                                                                                                                          Anmälan senast 11/11 till Håkan Persson, tel.070-6921628.

=====================================================================================

                   Alla medlemmar och alla som önskar bli medlemmar i vår förening                                                           - Riksförbundet HjärtLung Tranås -                                                                           hälsas varmt välkomna till alla våra aktiviteter och samlingar!                      ============================================================================                                           Vi hälsar alltid nya medlemmar välkomna!                                                                       Du kan anmäla dig på vår hemsida genom att trycka på                                                                   pilen Bli medlem (grön markering), eller ringa                                                                                      Håkan Persson, 070-6921628.                                       ============================================================================                                                                                                                                                                                                            FÖRENINGENS 85+ are!                                                                                             Välkomna till Norraby Krog 7 september kl.15.00.                                                           På programmet står: Gemenskap - Mat - Underhållning.                                                    Anmälan till Håkan Persson, tel: 070-6921628, senast 3/9.               ============================================================================                                                            NYA MEDLEMMAR                                                                                             välkomna till en informationsträff om vår förening,                                             länsförening och Riksförbundet HjärtLung och det vi arbetar med                                                    torsdagen den 5 oktober kl.10.00 på FST-Center.                                                                          Du träffar styrelsen och bjuds på kaffe!                                          ============================================================================

                         

                                 VÄLKOMNA TILL EN KURS I HJÄRTLUNGRÄDDNING!                                                                        Ingeborg Dahlin inbjuder till en HLR-kurs                                                                   måndagen den 18 september kl.10.30 på FST-Center.                                                          Anmälan till Ingeborg Dahlin på telefon 073-3311748.                            ============================================================================

 

                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             FÖRENINGSUPPGIFTER:

                                            Adress:  Riksförbundet HjärtLung Tranås                                                                                                                                   FST-Center,N.Storgatan 101, 573  34 Tranås.                                                                                             E-post:    info@tranas.hjart-lung.se                                                                                                                               Hemsidan: Riksförbundet HjärtLung Tranås.                                                                                                           Bankgiro: 5366-1724.                                                                                                                                                      Swish: 123 434 21 27                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Tänk gärna på Din lokalförening med minnesgåvor och tetamenten!                                               Ange: Riksförbundet HjärtLung Tranås. Bankgiro: 5366-1724.                                             .........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nya medlemmar är alltid välkomna!                                                           Har du frågor om medlemskap och vår förening -  kontakta ordföranden                               Håkan  Persson, tel.070-6921628, eller någon annan i styrelsen.

 ......................................................................................................................................................