Studier

Studier

Föreningen kommer att driva två studiecirklar under våren 2019:
"Gör vad du vill" och "Öppet hus med litteratur". 

Du kan läsa mer om studiecirklarna genom att klicka på namnet på cirkeln under fliken 
"Studier".