Höstträffen 2012

Höstträffen 2012

Höstträffen hölls på Pigalle i Nässjö.

(Se program under Konferenser-Utbildningar)


Yvonne hälsade alla välkomna och informerade oss.om vad
som varit och vad som var på gång. "Rapport från planerings-
konferens + ordförandekonferens".

 

.
Kort paus före nästa anförande.

 


Marianne Ericsson från ABF berättade hur
det är "Att arbeta i en ideell organisation".

 


Peter Gladewitsch informerade om
"Nya rön inom Hjärt-lungräddning".


Katarina Edin berättade om "Hur jobbar vi med KOL-skolan".


Några av oss som var med denna dag, alla fick inte plats på bilden