Ella Andersson

Ella Andersson

Ella blev invald i Länsföreningens styrelse 1992 och avgick vid årsmötet 2013.
Hon avtackades vid styrelsens första möte den 2013-04-23.
Men Ella slutar inte, utan fortsätter som Anebys ersättare och det vi tackar vi för.

Vår ordförande Yvonne Andersson Lindholm överlämnar en gåva till Ella och tackar henne för mycket gott arbete i föreningen.


Övriga ledamöter som deltog i avtackningen