Rapporter

Redovisning från länets verksamhet

Klicka här 2016    

2017

EVO/SO konferansden 21 sept Karl XI´s servishus Halmstad

Marie Ekelund från riksförbundet ansvarig för utbildning & livstil informerade om patienutbildningar (aktiv med KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer. 

 Inloggning Aktiv med KOL och Hjärtsvikt

 Hjärt och Lung EVO från Halmstad, Laholm och Falkenberg

 

 Länsföreningen och Lokalföreningarna var inbjudna till nya Hjärtmottagningens invigning vid Hallands Sjukhus i Varberg.

Mikaela Waltersson, ordförande för Driftnämnden Hallands sjukhus, klippte bandet och förklarade nya Hjärtmottagningen invigd.

 Nöjda. Lars-Inge Lundahl och Jan-Bertil Carlsson från Länsföreningen HjärtLung uppvaktade Hjärtmottagningens avdelningschef Susanne Johansson lycka till med dom nya lokalerna.

Länsföreningen har ombesörjt två broschyrställ i två väntrum, med matrial från Riksförbundet och programblad från föreningarna i norra Halland. (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) 

                                       Styrelsekonferans den 26 april

                                    

Vi började dagen med Kaffe och fralla
Länsföreningens Studieorganisatör Eva Nordell hälsade alla 40 deltagarna från våra fem lokalföreningar välkomna.

                       
På var och ens plats var det brochyrer från förbundet med stadgar
Mikael Nissen presenterade sig och började dagen med lite statestik över förbundet verksamhet


Tyvärr var Surayya försenad p.g.av. tåg problem så vi hann äta lunch

Alla mätta och belåtna laddade till tusen tog Surayya över och all fick presentera sig

Vi började med genomgång av Samhällspolitiska programmet

                                
                                                              Och vägledning i styrelsearbetet

med många frågor det var många nya styrelsefunktionärer som vill lära sig hur det fungerar i vårt förbund,
Tiden var alldeles föliten så vi hoppas att vi kan få ett nytt tillfälle att samlas 
Eva tackade  och önskade god hemresa, Surayya och Mikael med en liten gåva och alla förhoppningsvis nöjda och belåtna

                                           

 

Årsmöte den 26 mars kl.13.00 Älvsåkergården Kungsbacka     

v.orf. Ronny Grundell öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna                                                

   det serverades öl,vatten och landgång efter det kaffe kaka.                    

Årsmötets öppnandes av v.ordf. Ronny Grundell. förklarar årsmötet öppnat och hälsar de närvarande välkomna.

 

Parentation ordförande påminner om de medlemmar som gått bort under året och påbjuder en tyst minut. Britt-Marie Olsson läser två dikter och tänder ett ljus.

 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
                                          orförand för mötet valdes Lennart Kollmar
                                och sekreterare blev länet ordinarie Lar-Erik Karlsson

 

 

Styrelsen för Länsföreningen Halland blev

Ordförande: Bo Birgersson Laholm

 

 
Kassör och Sekreterare: Lars-Erik Karlsson Falkenberg
v.ordf. ordinarie ledamot: Eva Nordell Halmstad
ordinarie ledamot: Lars-Larsson, Bo Lindell, Kungsbacka
Lars-Inge Lundahl Varberg, Jan-Bertil Carlsson Falkenberg

Ersättare: Ingvar Svensson, Hellevi Huotari Halmstad, Elsie Henriksen Laholm

Lars-Inge Lundahl avtackade Ronny Grundell och podiet för gott arbete

      


Eftermiddagen avslutades med underhållning av The Gunnes som spelade 60-70 tals musik.

Tack till Kungsbacka föreningen för god service