Promenader

Promenader med eller utan stavar

Torsdagar kl 10:00. Start vid Nöjesparken

Kontaktpersoner: Ing-Marie Backlund terl 67 11 91 och Kurt Gabrielsson tel 157 46

Söndagar kl 10:00, Hälsans Stig. Start vid Håstens simhall.

Kontaktpersoner: Kurt Gabrielsson tel 157 46 och Nils-Bertil Svenbring tel 171 13