Canasta

Canasta

På fredagar kl. 10:00 - 13:00 spelar vi Canasta i föreningslokalen året runt.

Kontaktperson: Lars Svensson tel. 66 51 21