Om oss

Om oss

VAD VILL DU GÖRA?

Det är vi själva som kan initiera fler aktiviteter. Tala om vad du skulle vilja göra. Blir vi några stycken så kan vi bilda en grupp. Vår lokal är uppfräschad och där är det nu trevligt att vara. Exempel på aktiviteter är sittgympa, canasta och läsecirkel. Kanske utflykter eller studiecirklar av olika slag? Vi är ju medlemmar i ABF och får därmed allt stöd vi behöver.

Kontakta Gunnar Streijffert, 070-642 21 48, om du har några förslag!

Vi skickar gärna ut information om föreningen och vår verksamhet.

Om Du vill bli medlem ingår också en medlemsansökan i informationsmaterialet.

Årsavgiften är är 200 kr Central inkassering.

     Egenvårdsombud hjärta/kärl  Vakant

     Egenvårdsombud  lunga Janus Mitan


  

Deltagare olycksfallsförsäkring K 66104

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.