Styrelse o Uppdrag

Ordförande 

Margaretha Edman
mobil: 072-304 99 49 FALKENBERG
e-post: margaretha_edman@hotmail.com

Ordinarie Styrelseledamt, Vice Ordförande,

Marianne Gedda mobil: 070-699 45 93,FALKENBERG
e-post: marianne.gedda0610@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot, Kassör,Register/hemsida ansvarig

Jan-Berill Karlsson, mobil: 070-877 91 25, FALKENBERG
e-post:jb.carlsson@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot, Sekreterare 

Lisbeth Agnåker, mobil: 070-39312 50, FALENBERG 
e-post: agnaker@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot, Studieorganisatör

Rigmor Bengtsson, mobil: 0734-22 72 39, FALKENBERG
e-post: mrigmorbengtsson@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Rolan Ax, mobil: 070-866 44 37, FALKENBERG
e-post: edsgatan@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Lena Övrin, mobil: 070-926 56 92, FALKENBERG
e-post: lena.owrin@gmail.com

Egenvårdsombud Lunga

Harriet Stenberg, mobil: 070-960 09 82, FALKENBERG
e-post: harrietstenberg@gmail.com

Egenvårdsombud Hjärta/kärl

Vakant

HLR-instruktör

Gunvor Byström, mobil: 070-467 87 51, FALKENBERG
e-post: gunvorbystrom@gmail.com

Revisor ordinarie, sammankallande

Lars-Göran Lind, mobil 0325-61 14 56, FALKENBERG
e-post: lglin@telia.com

Revisor ordinarie

Bo Alexsandersson, mobil: 070-333 18 01, FALKENBERG
e-post: alexandersson.bo@gmail.co 

Revisor ersättare

Stefan Norder, mobil: 070-510 06 45, FALKENBERG
e-post: info@stefan-norder.se

Valberedningen

Vakant