2019

 2019.

 

          

Vid två tillfälle var det totalt 50 medlemmar och intog en välsmakande tre rätters lunch. Vi tackar Stadsterassen med personal och elever.

 

 

 Endas ett 40 tal medlemmar deltog i vår medlemsträff i kyrkans hus

     

 

Marika Bergström från Hallandstrafiken informerade om vad hallandtrafiken kan erbjuda mycket intrsant.

Vi tackade med en blomma och Dagens Ros.

 

 

 18 medlemmar spelar priffe vaje vecka.

 

 

 

 

 

 

Föreningens monter var bemannad med Marianne Gedda, Ingela Walldén, Harriet Stenberg, Morgan Ström och fotograf Jan-Bertil Carlsson

 VÅRT MOTTO DENNA DAG VAR SEDD I VÅREN OCH DONERA MERA.

 

Lokalföreningen av Hjärt-Lung i Falkenberg har haft studiecirkel i stresshantering med 8 deltagare. Vi har träffats fem gånger och gått igenom Hjärt-Lungs eget material om fyra häften med titeln ”Tematräffar Stresshantering”. Det är ett fint material med blandat jobb på egen hand, två och två eller i storgrupp. Vi har haft mycket givande diskussioner där alla åtta deltagare har delat med sig av erfarenheter av både inre och yttre stress Björn Störtebecker som varit cirkelledare för en härlig grupp aktiva medlemmar!

 

 

     

 

 

 Vi var 58 st med ledsagare som besökte Joels brygga i Träslöv det serverades 3 rätters lunch Ordförande tackad Joels brygga god mat och trevligt bemötande,  Chaufför och kommitten som anordnat detta trevlig eftermiddag.

 

 Totalt var vi 107 deltagare vid fem promenader i Falkenbergs omkrets. Lite social samvaro och trevligt sälskap

 

 

 Vid gökottan Knobsholmssjön var vi 19 frusna medlemmar

 

 

                         

Låt detta jubileum bli ett tillfälle att ta vara på de erfarenheter som gjorts under åren, och använda oss av dem för att driva föreningen vidare till gagn för medlemmarna.

                     

76 gäster var vi VÄLKOMMEN TIL BORDS.

 

 

    

    Framtidsbanken  

 Vi tackar för högtalaranläggningen som vi provade denna kväll hjärtligt  tack.

 I samband med Sparbanksdagen den 11 april delar Framtidsbanken ut medel för elfte gången, Föreningen HjärtLung kviterade ut 22 000 kr till en högtalaranläggning med hörslinga Hjärtligt tack.

    

Ordförande Morgan Ström och Kassören Jan-Bertil Carlsson hämtade gåvan.

  Två Fredagar med 25 platser var föreningen på Stadsterassen och åt   3 rätters  lunch mycket uppskattat.

 

      

        Dessa rätter serverades MYCKET GOTT.

Den 13 feb träffades 13 glada medlemmar i föreningslokalen och lysnade på sin favorit musik.

      

   

13 mars infann 12 st. medlmmar för att lyssna på sina favorit CD.

Föreningens ordf. Morgan Ström hälsadvälkomna och förklarade mötet öppnat och 79 personer var närvarande. 

 

    Parentation hölls över medlemmar, särskilt tidigare ordf. Lennart Fast, ett ljus tändes och en tyst minut utlystet för att hedra deras minne. Till ordförand för mötet valdes Lennart Persson och sekreterare valdes Lisbeth Agnåker, Ny styrelse valdes med tillägg att Tigmor Bengtsson blev ordinarie ledamo och Marianne Gedda valdes som ersättar.

Föreningenser sig nödsakad att ta ut en avgift vid olika sammankomster framöver, och en höjning av årsavgiften för 2020 till 200 kr/medlem.

 

 

 Vidare beslöt årsmöte attt utse Harriet Stenberg till Hedersmedlem för förtjänstfullt arbete och djupt engagemang.

 

 

 

Efter årsmötet avtackads avgående ledamot och funktionärer för gott arbete.

Saknas på bilen Assar Johansson, May-Britt Persson och Lisbeth Agnåker.

Kvällen fortsatt med föreläsning om hjärtflimmer av Cecilia Rorsman och Anette Andersson från Hjärtmotagningen Varbergs Sjukhus,

 

 Ann Wallnedahl från Civilförsvaret informerade om hur vi klara 72 tim i nödläge.

 

 Kvällen avslutades med lottdragning bild från försäljningen med Ingela.

 

 Det bjöds på kaffe, smörgås, kaka.Tack till flitiga medlemmar god service som ordnar detta.  ÄVEN TACK TILL PROGRAM OCH RESEKOMMITTÉN, SOM STYRELSEN ÖVERTAR ARBETET.

  2019.

 

          

Vid två tillfälle var det totalt 50 medlemmar och intog en välsmakande tre rätters lunch. Vi tackar Stadsterassen med personal och elever.

 

 

 Endas ett 40 tal medlemmar deltog i vår medlemsträff i kyrkans hus

     

 

Marika Bergström från Hallandstrafiken informerade om vad hallandtrafiken kan erbjuda mycket intrsant.

Vi tackade med en blomma och Dagens Ros.

 

 

 18 medlemmar spelar priffe vaje vecka.

 

 

 

 

 

 

Föreningens monter var bemannad med Marianne Gedda, Ingela Walldén, Harriet Stenberg, Morgan Ström och fotograf Jan-Bertil Carlsson

 VÅRT MOTTO DENNA DAG VAR SEDD I VÅREN OCH DONERA MERA.

 

Lokalföreningen av Hjärt-Lung i Falkenberg har haft studiecirkel i stresshantering med 8 deltagare. Vi har träffats fem gånger och gått igenom Hjärt-Lungs eget material om fyra häften med titeln ”Tematräffar Stresshantering”. Det är ett fint material med blandat jobb på egen hand, två och två eller i storgrupp. Vi har haft mycket givande diskussioner där alla åtta deltagare har delat med sig av erfarenheter av både inre och yttre stress Björn Störtebecker som varit cirkelledare för en härlig grupp aktiva medlemmar!

 

 

     

 

 

 Vi var 58 st med ledsagare som besökte Joels brygga i Träslöv det serverades 3 rätters lunch Ordförande tackad Joels brygga god mat och trevligt bemötande,  Chaufför och kommitten som anordnat detta trevlig eftermiddag.

 

 Totalt var vi 107 deltagare vid fem promenader i Falkenbergs omkrets. Lite social samvaro och trevligt sälskap

 

 

 Vid gökottan Knobsholmssjön var vi 19 frusna medlemmar

 

 

                         

Låt detta jubileum bli ett tillfälle att ta vara på de erfarenheter som gjorts under åren, och använda oss av dem för att driva föreningen vidare till gagn för medlemmarna.

                     

76 gäster var vi VÄLKOMMEN TIL BORDS.

 

 

    

    Framtidsbanken  

 Vi tackar för högtalaranläggningen som vi provade denna kväll hjärtligt  tack.

 I samband med Sparbanksdagen den 11 april delar Framtidsbanken ut medel för elfte gången, Föreningen HjärtLung kviterade ut 22 000 kr till en högtalaranläggning med hörslinga Hjärtligt tack.

    

Ordförande Morgan Ström och Kassören Jan-Bertil Carlsson hämtade gåvan.

  Två Fredagar med 25 platser var föreningen på Stadsterassen och åt   3 rätters  lunch mycket uppskattat.

 

      

        Dessa rätter serverades MYCKET GOTT.

Den 13 feb träffades 13 glada medlemmar i föreningslokalen och lysnade på sin favorit musik.

      

   

13 mars infann 12 st. medlmmar för att lyssna på sina favorit CD.

Föreningens ordf. Morgan Ström hälsadvälkomna och förklarade mötet öppnat och 79 personer var närvarande. 

 

    Parentation hölls över medlemmar, särskilt tidigare ordf. Lennart Fast, ett ljus tändes och en tyst minut utlystet för att hedra deras minne. Till ordförand för mötet valdes Lennart Persson och sekreterare valdes Lisbeth Agnåker, Ny styrelse valdes med tillägg att Tigmor Bengtsson blev ordinarie ledamo och Marianne Gedda valdes som ersättar.

Föreningenser sig nödsakad att ta ut en avgift vid olika sammankomster framöver, och en höjning av årsavgiften för 2020 till 200 kr/medlem.

 

 

 Vidare beslöt årsmöte attt utse Harriet Stenberg till Hedersmedlem för förtjänstfullt arbete och djupt engagemang.

 

 

 

Efter årsmötet avtackads avgående ledamot och funktionärer för gott arbete.

Saknas på bilen Assar Johansson, May-Britt Persson och Lisbeth Agnåker.

Kvällen fortsatt med föreläsning om hjärtflimmer av Cecilia Rorsman och Anette Andersson från Hjärtmotagningen Varbergs Sjukhus,

 

 Ann Wallnedahl från Civilförsvaret informerade om hur vi klara 72 tim i nödläge.

 

 Kvällen avslutades med lottdragning bild från försäljningen med Ingela.

 

 Det bjöds på kaffe, smörgås, kaka.Tack till flitiga medlemmar god service som ordnar detta.  ÄVEN TACK TILL PROGRAM OCH RESEKOMMITTÉN, SOM STYRELSEN ÖVERTAR ARBETET.