2018

2018.

  

Lussefest 25 nov

Ljusstöpning

 


Donationsdagen

  

Höstträff  den 26 sept Kyrkans hus kl.18.00

68 medlemmar var nävarande vid Mats Dahlbom och Erling Karlsson bildvisning "Fåglar i närbild."

 

Höstfest Hemvärnsgården Falkenberg 22 augusti

64 personer var gäster kvällen började med lite mingel och lottförsäljning, sedan bjöd ordförande till bords som var placering.  Karin Lundåkra pensionat anordnade välsmakande buffé. 

Sefan Nilsson tidigare dansbandsmusiker står för underhållningen med snapsvisor och allsång mycket uppskattat.

kvällen avslutades med kaffe och kaka, lottdragning Föreningen tackade samtliga som varit med och arrangerat vår höstfest.

Utflykt 85+ med respektive   den 30 maj till  Heberg

      

Eftermiddagsutflykt till Lena Pettersson 22 maj kl.14.00

Det var 15 st som samlades för en liten fikastund med sång och musik trevlig eftermiddag Tack Lars-Inge för en trygg resa.

 

Inbjudan från Vårdcentralen Ullared

HjärLung föreningen i Falkenberg var inbjuden av Vårdcentralen i Ullared till hälsokväll den 25 april

Orförand och medlemsansvarig och Hjärt-EVO var där

Vi visade lite brochyrer från Riks och vår Rollupp  

Vidare informerad Hjärt-EVON Björn Störtebecker om hjärteftervård och Sedd  i Vården.   

 

 

 

           Björn Störtebecker                  Jan-Bertil Carlsson visar brochyrer

                        

 

Promenader med Gökotta 25 april-10 maj

 Vårenspromenader fyra tillfälle med Gökotta vid Knobbesholmssjön totalt 199 deltagare.

    

Gökotta Knobbesholmssjön

 Vårfest

Den 11 april Hemvärnsgården Falkenberg 87 deltagare var anmälda till kvällens fest, Pensionat Lundåkra Kvibille anordnade maten och Smépöjka skötte underhållningen. Ingela och Siv var lotteriansvariga trevligt arrangemang.

 

Pubafton för gentlemen den 21mars Hermans 15 deltagare.

    

 

Årsmöte den 7 mars kl 18.30 i Kyrkans Hus

Föreningens ordförande Morgan Ström hälsade välkomna och förklarade årsmötet  öppnat. Parentation hölls över medlemmar som gått bort under året, ett ljus tändes och en tyst minut utlystes för att hedra deras minne. Till ordförande för mötet valdes Lennart Persson. till sekreterare  valdes Lisbeth Agnåker. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse godkändes och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Fastställande av årsavgift för 2019 förblir oförändrad, 175 kronor per medlem.

Nya styrelsen utseende:  Ordf. Morgan Ström, V.ordf, Kassör Jan-Bertil Carlsson, Sekreterare Lisbeth Agnåker, Ledamot Harriet Stenberg, Ingela Walldén. Ersättare och Studieorganisatör Rigmor Bengtsson, Ersättare Siv Salomonsson. Eftervårdsombud hjärta Lennart Fast och Björn Störtebecker. Eftervårdsombud lunga May-Britt Persson och Harriet Stenberg.

Efter mötesförhandlingarna avtackades avgående styrelse och kommitte Ordförande tackade för troget arbete. Saknas på Bilden Lars Pettersson som varit ledamot, Laila Persson, Margareta Nilsson, som varit ersättare, Bo Andersson valberedningen.

Vår egen personal serverade landgång, kaffe och kaka. Sedan var det underhållning från Halmstads Dragspelsklubb med reduserat antal men det var mycket uppskattat. Vi tackade för underhållningen. Kvällen avslutades med lottdragning. Vi var 64 medlemmar som deltog i denna trevliga kväll Tack till alla som ställt upp för att genomföra denna kväll.