Minnesfond Gotland

Minnesfond Gotland

STÖD HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS MINNESFOND PÅ GOTLAND

Bankgiro 5204-8626

Fondens ändamål är att verka för förbättrad vård för Hjärt- och Lungsjuka på Gotland, såväl förebyggande som eftervård