Vårträff Högklint 2010

Vårträff Högklint 2010

Den 24 april träffades ett 20:tal medlemmar vid Högklintsstugan till den sedvanliga vårträffen

Ordförande Britt Frendin hälsade välkommen till våträffen.

En tipspromenad i det vackra vädret.

Lars-Gösta Lövkvist och Lena Larsson skötte korvgrillningen till allas belåtenhet

I väntan på att korven skall bli färdig passade några på att njuta lite extra i det vakra vårvädret

När korven var klar lät sig alla väl smaka

Efter korvgrillningen blev det Kubbkastning. Här en stilstudie av Sigvard Larssons kastteknink

Det blev en hård kamp för motrståndarna var inte att leka med

Efter uteaktiviteterna flyttad vi in i Högklintsstugan där det bjöds på kaffe och frågesport

Lars-Gösta Lövkvist motog en prydnadskatt med blommor i av gympagruppen som han varit ledare för under våren