Styrelsen 2010

Styrelsen 2010

Hjärt och Lungsjukas förening på Gotland, håller sitt första styrelsemöte efter årsmötet.

Ordförande Britt Frendin med sekreterare Lena Larsson, kassören Gerd Gahne och  Magareta Karlsson till vänster på bilden.

 

Övriga i styrelsen, John-Erik Larsson, studieorganisatör, Allan Bengtsson, suppleant , Lars-Gösta Lövqvist, ansavarig för minnesfonden, Maud Holmstedt, vice sekreterare samt Arne Bingström, suppleant