Sommarmöte På Fridhem

Sommarmöte På Fridhem

Föreningens Ordförande Britt Frendin hälsade de cirka 50 närvarande medlemmarna  välkomna till det sedvanliga sommarmötet på Fridehem som i år hölls den 29 juni

Lennart Wahlman undrhöll med sång och spel, vilket var mycket uppskattat.