Hjärtdefibrillator

Hjärtdefibrillator

Foto Tommy Lundberg

Hjärtdefibrillator till Sjöräddningssälskapet på Gotland.

 Britt Frendin ordförande för Hjärt-lungsjukas förening på Gotland,  överlämnade fredagen den 5 november 2010, en Hjärtdefibrillator till Sjöräddningssällskapet i Visby. Stationschefe Lars-Göran Larsson motog gåvan . Föreningen har av sin lokala fond köpt in Hjärtdefibrillatorn för drygt 20.000 kr. Hjärtdefibrillatorn kommer att placeras på sjöräddningssällskapets räddningsbåt i Visby.

Lars-Göran Larsson säger att våra räddningsbåtar är utrustade både för brandbekämpning och ambulanstransporter till sjöss. Det känns tryggt at ha en hjärtdefibrillator ombord.

Hans Brandström som är distriktsläkare och verksam inom Sjöräddnings-sällskapet kommer att hålla i ubildning och övningar med alla berörda.