Fridhem 2017

Fridhem 2017

Deltagare sommarmöte Fridhem

Kaffe, kakor och lotter.

Underhållning Pilla & Leif Olin