Foton Åsmöte 2016

Årsmötet 2016

Årsmötets ordförande Matagareta Persson

Britt Frendin avtackar Maud Holmstedt som lämnar styrelsen

Ca 60 personer närvarade på årsmötet

Föreningens ordförande avtackar årsmötesmötesordföranden Margareta Persson samt avgående styrelseledamoten Maud Holmstedt och Valberedningens sammankallande Sigurd Larsson för gott arbetee.

Ca 60 personer var närvarande på årsmötet