Årsmöte 2011

Årsmöte 2011

 Föreningens Årsmöte hölls på Resturant Hwitstjärnan 2011-03-12.

Cirka 60 medlemmar var närvarande

 

Till att leda årsmötet utsågs Arne Pettersson och till att föra protokoll valdes Anders Hördin.

En livlig diskussion under punkten Budget 2011 uppstod.

Efter mötet underhöll Sune Lindkvist med gitarspel och sång.

En kopp kaffe och en kaka smakade gott efter mötets slut.

Den nya styrelsen konstiuerar sig. Från vänster: Britt Frendin Ordförande, Lars-Gösta Lövkvist Styrelseledamot samt ansvarig för föreningens Minnesfond, Lena Larsson Sekreterare, Margareta Karlsson Styrelssuppleant, Erik Häggren Vice Ordförande, Maud Holmstedt Vice Sekreterare, Laila Crusell Styrelsesuppleant och föreningens Kassör Gerd Gahne