65:års Jubileum

65:års Jubileum

Vid föreningens 65-års jubileum som gick av stapeln i Sanda Bygdegård 2012-08-25 var Jan och Kerstin Muthas glada gäster. Här i samspråk med Sigurd Larsson.

  

 Förbundets 2:e Vice ordförande Sören Skoglund, här flankerad av Föreningens ordförande Britt Frendin och sekreteraren Lena Larsson.

 

De 60 närvarande medlemmarna bjöds på kalkon, potatissallad samt kaffe med tårta, vilket uppskattades mycket. 

  

 I köket arbetade styrelsemedlemmarna med att se till att gästerna fick god sevice.

Här får Gerd Gahne och Lena Larsson en välbehövlig paus,

För en mycket uppskattad underhållning svarade Kalle och Kent Jakobsson.

 

 Föreningens ordförande Britt Frendin hälsade välkommen.

 

Gösta Lövkvist skötte serveringen av den utsökt goda kalkonen med bravur.

 

Förbundets 2:e vice ordförande Sören Skoglund talade om medlemskapets värde och vikten av att ta förtroendeuppdrag.

 

Stefaan De Maecker, ordförande för Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen tackade för inbjudan, vilket han uppskattde mycket.

Sigurd Larsson uppmanade de närvarande att värva fler medlemmar.

 

 Sedan föreningens bildande 1/1 1948 har Margit Arwesson och Mats Petersson varit medlemmar.