Foton

Årsmöte 2018

Britt tittar ut över medlemmarna

Diskussion med medlemmarna

I väntan på mat

Konversationen är i gång

Undrar om jag hör och kan få tyst på medlemmarna så vi börja

Nu börjar det snart

Nu är vi igång och det går i en väldig fart efter agendan. Klubban används flitigt!

Äntligen sång och kaffe. Tack Stefan Larsson för mycket fina visor och tack för den vanliga avslutningsången som vi har "Nu går sista visan".