Valberedningen

Valberedningen vill komma igång

Nomineringar till Länsföreningen Gotland Hjärt- Lungs styrelse 2018

Enl. stadgarna skall medlemmarna beredas möjlighet att nominera (ge förslag) till föreningens styrelse, revisorer m.m. Mandatperioden är 2 år för ordinarie ledamöter och för ersättare 1 år

Mandatperioden har utgått 2017 för följande styrelseledamöter.

Ordinarie: Britt Frendin              ordf.                   (Väljs av stämman)
                   John Larsson              ledamot
                   Vivian Svensson               ”                    avsagt sig omval
                   Britt Ohlsson                    ”

Ersättare: Marianne Britse
                  Birgitta Jönsson
                  Kaj Danielsson

Revisorer: Sven Haak
ers:            Seved Hoffman
                   Nils Nilsson

 

Vi i valberedningen vill ha namnförslag (nomineringar) från er medlemmar vilka ni vill skall vara i styrelsen och övriga förtroendevalda. Den som ni nominerar skall vara tillfrågad.

Valberedningen är följande:

Yngve Ohlsson  tfn: 0706733481                   e-post 0498224164@telia.com
Annica Lundin   tfn: 225649/0707430806  e-post Cosmos_takstens@hotmail.com
Brith Jones       tfn: 265538/0708205538        e-post brith.jones@telia.com

Förslag sänds till Yngve Ohlsson, Fårö Svens 1933, 624 66 Fårö, eller på
e-post 0498224164@telia.com Sista nomineringsdag den 10 februari 2018.