Om oss

Om oss

 

Det här gör vi

Vi är en ideell förening inom Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, som lokalt i Gävle kommun och Landstinget arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.  

En fråga som vi driver är att alla hjärt/lungsjuka ska ha rätt till kvalificerad vård/rehabilitering oavsett kön och ålder.

Vi arbetar för att Du som hjärt/lungsjuk och anhörig ska få stöd och hjälp att bättre klara vardagen och uppnå en bra livskvalitet. Vårt mål är också att Du som hjärt/lungsjuk eller anhörig skall få möjlighet att träffa andra människor i samma situation och utbyta erfarenheter och känna stöd.

Vår förening ingår i Funktionsrätt Gävle. Där har vi en liten lokal men ej någon expedition.

För att ge alla våra medlemmar en bättre livskvalitet arrangerar vi möten, utbildningar, cirklar, resor och olika motionsaktiviteter.

Motionsaktiviteterna är anpassade för hjärt/lungsjuka, de ger stöd och träning för ett snabbare tillfrisknande efter det akuta skedet.

 Vi är en organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.