Om oss

Om oss

 

Det här gör vi

Vi är en ideell förening inom Riksförbundet Hjärt Lung, som lokalt i Gävle kommun och Landstinget arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.  

En fråga som vi driver är att alla hjärt/lungsjuka ska ha rätt till kvalificerad vård/rehabilitering oavsett kön och ålder.

Vi arbetar för att Du som hjärt/lungsjuk och anhörig ska få stöd och hjälp att bättre klara vardagen och uppnå en bra livskvalitet. Vårt mål är också att Du som hjärt/lungsjuk eller anhörig skall få möjlighet att träffa andra människor i samma situation och utbyta erfarenheter och känna stöd.

Vår förening ingår i Funktionsrätt Gävle. Där har vi en liten lokal men ej någon expedition. Vår förening samarbetar även med studieförbundet ABF Gästrikebygden.

För att ge alla våra medlemmar en bättre livskvalitet arrangerar vi möten, utbildningar, cirklar, resor och olika motionsaktiviteter.

Motionsaktiviteterna är anpassade för hjärt/lungsjuka, de ger stöd och träning för ett snabbare tillfrisknande efter det akuta skedet.

 Vi är en organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Förteckning funktionärer i föreningen utöver styrelsen:

Egenvårdsombud hjärta 1: Hans Andersson 072-2005104

Egenvårdsombud hjärta 2: Gun Nygårds 070-6663327

Egenvårdsombud lunga: Hans Andersson 072-2005104

Revisor 1: Christer Enlund 070-6831501
 
Revisor 2: Bert Gustafsson 070-7315748
 
Ersättare revisor 1: vakant
 
Ersättare revisor 2: vakant 
 
Valberedning: vakant (styrelsen)
   
Programgrupp, Redaktionsgrupp, föreningens hemsida:
Kjell Blomberg, Bert Gustafsson, Sivert Schönning, Kerstin Nilsson (sammankallande), Gun-Britt Ericsson, Krister Jakobsson
 
Ansvarig Hälsans stig: Hans Andersson (att bevaka och sköta kontakt med förbundet o kommunen)
 
Värdinnor/Värdar/Lotteriansvariga: Bert Andersson (sammankallande), Mait Blomberg, Sirkka Molén, Majvor Ljungkvist, Birgitta Segersson, Håkan Jonasson, Hans Eriksson
 
Hemsidan: Krister Jakobsson 070-6741006
 
Studieorganisatör: Lillemor Skeidsvoll 076-8224567
 
Vattengymnastik: Gun-Britt Ericsson 070-3111064 och Karin Ridderborg 076-1269633
 
Yoga: Christina Petersson 070-3255814
 
Golvgymnastik Betlehemskyrkan: Margareta Schönning 070-3739330
Golvgymnastik Tullbomsgården: Margareta Bodin 076-2349399
 
Bowling: Hans Andersson 072-2005104
 
Funktionsrätt Gävle: 026-682755, Tullbomsgården, 026-687633