INFO ANG. SMS-UTSKICK

Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister aktuellt!

Vi vet att SMS-UTSKICK till ett antal medlemmar tyvärr inte når fram.

Det kan till exempel bero på att vi registrerat fel telefon-nummer eller att telefonen varit avstängd flera dagar i samband med vprt utskick.

Om du INTE får SMS om våra medlemsmöten så meddela vår sekreterare Margareta, kontaktuppgifter längre ner.

Vi vill också veta om din status ändrats sedan du gick med i HjärtLung-föreningen. Har du fått hjärt- eller lungproblem så vill vi gärna veta det så vi kan lägga in det i medlemsregistret.

Hjärtligt tack för att du tar dig tid!

Margareta Schönning, sekreterare HjärtLung Gävle

Tfn: 070-3739330

Epost: mos.schonning@gmail.com