Läkare på besök

Läkare på besök

Bilder från Kämpens

Utdelning från Hjärtfonden samt information av läkaren Martin Wenkhausen

 

.

.