Jurist på besök2020

Juristen Mari Lundquist på besök

Framtidsfullmakt och arv – HjärtLung Bollnäs-Ovanåker

Juristen Mari Lundquist besökte vårt månadsmöte den 10 mars. 56 medlemmar hade samlats på Kämpens för att höra mer om framtidsfullmakter som är en relativt ny typ av fullmakter. Förenklat kan man beskriva en framtidsfullmakt så, att den träder i kraft när personen som har utdelat den till en annan person, ofta närstående, har hamnat i en situation där personen själv inte kan sköta sina egna angelägenheter och då inte bara de ekonomiska. Det kan gälla boendefrågor, inom hemtjänsten m m.

Ett exempel som hon tog upp var när ett par tillsammans äger ett hus och den ena parten t ex får en stroke eller blir dement och måste flytta till ett särskilt boende och den andra parten tycker att huset är för stort och vill sälja och flytta till ett mindre boende. I det fallet har inte den friska parten rätt att sälja huset såvida de inte har skrivit framtidsfullmakter. Det går inte heller att skriva fullmakten när personen redan har blivit sjuk utan den måste skrivas medan personerna är fullt tillräkneliga och bevittnas.

Hon berättade även om arvsordningar och vikten av att skriva testamente, speciellt om det finns särkullsbarn och vid samboförhållanden.

Jag tror att de flesta som lyssnade på henne fick en del att tänka på när de kom hem. Efter fikat informerade vi om HLR (Hjärt- och LungRäddning) och det fanns möjlighet att prova på att göra hjärtkompressioner.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.