Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

På  Kämpens i Bollnäs

Den 22 februari hölls årsmöte med föreningen på Kämpens i Bollnäs. Ca 50 medlemmar var närvarande.

 

Ordförande Jan Fagerström hälsade välkommen och öppnade mötet. En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under året. Till mötesordförande och sekreterare valdes Bertil Hulth och 

Eva Froms. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport godkändes liksom revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. Sekreteraren informerade om kongressens beslut om reviderade stadgar och enhetlig medlemsavgift fr o m 2021. Verksamhetsplan och budget för år 2020 fastställdes.

Ny som ersättare på ett år valdes Margareta Ingeroth och Leif Hasselkvist. Till ny revisor på två år valdes Sven-Inge Hallström och till ny revisorssuppleant på ett år valdes Birgitta Sköldmark.

Med presentkort tackade ordföranden avgående ledamoten Harriet Arvidsson, suppleanterna Börje Broberg och Alf Wernersson, valberedare Ulf Abrahamsson samt revisor Britt-Louise Wennberg.

Före och efter mötets avslutande underhöll Harriet Arvidsson m fl. med härlig musik.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.