Årsmöte 2019

Årsmöte  2019

på Kämpens i Bollnäs

Den 24 februari 2019 hölls årsmöte för HjärtLungföreningen Bollnäs-Ovanåker på Kämpens bygdegård i Bollnäs. Ett 50-tal medlemmar hade anmält sig till mötet.

Ordföranden Jan Fagerström hälsade välkommen och öppnade mötet. En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under året. Till ordförande för mötet valdes Bertil Hult och till sekreterare valdes Ulla Broberg. Verksamhetsberättelsen antogs liksom kassörens rapport och revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. Verksamhetsplan, årsavgift och budget för 2019 fastställdes. Sekreteraren Ulla Broberg hade avsagt sig omval liksom kassören Börje Broberg (Börje blir kvar i styrelsen som ersättare). Till ny kassör valdes Monica Morell och tidigare ersättaren Birgitta Johansson valdes till ledamot (och blev efter det konstituerande styrelsemötet vald till sekreterare). Efter ytterligare några formella val avslutades årsmötet.

Ordföranden tackade Ulla och Börje Broberg med Orkideer för det mångåriga, förtjänstfulla arbete de utfört i föreningen.

Under tiden förtäring dukades fram underhöll Ann-Britt Adolfsson (dragspel och sång), Stig Strömberg (bas) och Janken Jakobsson (fiol och gitarr) med trevlig musik och roliga historier i en skön blandning. Föreningen bjöd på smörgåstårta samt kaffe med kaka.

Mötet avslutades med mer musik och en lotteridragning.

Inge Pettersson

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.