2019 Värmeverket

Studiebesök på Värmeverket i Bollnäs

12 mars 2019

HjärtLungföreningen Bollnäs-Ovanåker besökte Värmeverket i Bollnäs.

Den 12 mars samlades ett antal medlemmar vid Värmeverket där vi möttes av vår guide Rolf Westergren. Han började med att berätta om anläggningen och hur den fungerar och hur den utvecklats genom åren. Verket eldas främst med sopor från hushållen men även en del flis. Det körs sopor från Jämtland, Härjedalen, Ljusdal, Ovanåker, Gävle och Söderhamn till Borabs anläggning i Bollnäs som sorterar och förbereder avfallet inför förbränningen.

Han poängterade vikten av att vi sorterar vårt hushållsavfall på rätt sätt i våra sopkärl för att så mycket som möjligt skall kunna återvinnas. Vi fick under en rundvandring se sopornas väg från att de tippas ner i verket tills de passerat olika processer och till slut skickar ut hetvatten till alla abonnenter i centrala Bollnäs. Behovet av värme varierar under året på grund av utomhustemperatur, därför har man också en stor ”termos” vid anläggningen där man kan lagra enorma mängder hett vatten.

Något annat, som de flesta av oss inte visste, var att det produceras el i anläggningen. El som alstras av sopförbränningen i en ångturbin och som levereras ut på elnätet och säljs till elhandeln. Det är inte riktigt lika mycket el som kraftstationen i Landafors gör, men ändå en mängd som skulle kunna räcka till de centrala delarna av Bollnäs. Vi avslutade med ett besök i kontrollrummet där personal håller koll på alla processer i anläggningen och även i verken i Arbrå och Kilafors. Ett stort tack till Rolf Westergren för en mycket intressant eftermiddag!

Inge Pettersson

.

 

.

.

.

.

 

.

 

.

 

 

.