Övriga Förtroendevalda

Övriga Förtroendevalda

Revisor

Hans Wahlström                                       
0243-21 13 74
070-474 79 77
hansobarbro@hotmail.com                                                                                          

Bengt Josefsson     
070-311 56 01
annabritta.josefsson@gmail.com                                               

Revisor suppleant

Dräng Nils Olsson
070- 286 90 92
ovanheden@telia.com) (epost till sekreterare)

Eftervårdsombud Hjärta EVO

Göran Lindqvist
0243-23 88 28
goran-lindqvist@hotmail.se

Eftervårdsombud Lunga EVO
Vakant

HL-räddning
Vakant