Styrelse

Styrelse

ORDFÖRANDE
Ola Parten
070-218 34 87
BORLÄNGE
ola.parten@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Björn Sonnentheil
070-791 26 13
BORLÄNGE
familjen.sonnentheil@gmail.com

SEKRETERARE/EVO-HJÄRTA/HLR
Ing-Marie Andersson
070-791 26 13
BORLÄNGE
Ing-marie.andersson52@hotmail.se

KASSÖR

Ann Britt Näsström
070-637 19 72
BORLÄNGE
ab.nasstrom@gmail.com

LEDAMOT/STUDIEORGANISTÖR
Ann Cathrine Fernå
072-711 00 14
MALUNG 
annc.ferna@gmail.com

LEDAMOT
Lilian Bergström
070-533 54 81
FALUN
lilian.b@live.se

LEDAMOT/ EVO-LUNGA
Eva Haugen
070-289 06 63
SÄTER
evahaugen@live.se

ERSÄTTARE I STYRELSEN
Anders Åberg
072-336 26 05
SAXDALEN
anders.mas1@hotmail.com