Styrelsen

Ordförande
Kerstin Haglö
Skavkulla Brygga 6
370 24 Nättraby
0455 - 472 37, 070 - 276 22 96
E-mail: kerstin.haglo@gmail.com

Vice Ordförande
Gunilla Ekelöf
Ekebovägen 2
371 45 Karlskrona
0455 - 276 04. 070 - 930 37 28
E-mail: guneke@telia.com

Kassör
Inga-Britt Hallberg
Sillesås 215
370 45 Fågelmara
0455 - 36 41 47, 070 - 883 24 64

Sekreterare
Ingemar Sennbro
Stärkelsevägen 1 A, lgh 1204
371 62 Lyckeby
0455 - 246 35
E-mail: ingemar.sennbro@telia.com

Styrelseledamöter
Agneta Block
Daggkåpevägen 5 A
294 37 Sölvesborg
070 - 970 97 88
E-mail:familjen.block@tyfonmail.se

Anna-Lisa Tafvelin
Svaneviksvägen 20
374 30 Karlshamn
0454 - 168 84, 070 - 433 46 97
E-mail: lisa.lasse@passagen.se

Rune Block
Daggkåpevägen 5 A
294 37 Sölvesborg
070 - 874 51 89
E-mail:familjen.block@tyfonmail.se

Maj-Britt Olsson
Gränsvägen 19
372 37 Ronneby
0457 - 665 12, 073 - 059 19 74
E-mail: majbrittolsson475@gmail.com

Ingrid Persson
Lärkvägen 66
374 50 Asarum
0454 - 32 15 16, 070 - 319 15 16

Ersättare i Styrelsen
Kicki Abramsson
Förvaltarevägen 4
372 75 Johannishus
0457 - 335 16, 070 - 219 52 01
E-mail: kickiabramssion@gmail.com

Vivi-Ann Forsberg
Kantarellgränden 1
374 40 Karlshamn
0454 - 158 39, 070 - 822 67 03

Karin Jeppsson
Jasminvägen 3 C, lgh 1103
374 52 Asarum
0454 - 32 04 90, 070 - 830 36 60
E-mail: karin.jep@telia.com

Hans-Åke Rosengren
Bäckavägen 21
294 71 Sölvesborg

Studieorganisatör
Anna-Lisa Tafvelin
Svaneviksvägen 20
374 30 Karlshamn
0454 - 168 84, 070 - 433 46 97
E-mail: lisa.lasse@passagen.se

Revisorer/Ordinarie
Bengt Petersson
Psilanderhielms Väg 8
371 65 Lyckeby
0455-293 79
E-mail: bengt.a.pettersson@telia.com

Mats Nilsson
Hamnvägen 3
370 43 Sturkö
0455-422 11
E-mail: mats.nilsson@abf.se

Revisorer/Ersättare
Hans Henning Sick
Lertagsvägen 1
374 51 Asarum
073 - 348 09 83

Christina Angantyr
Götgatan 15 B, lgh 1101
372 35 Ronneby
0457 - 63 31 33. 073 - 444 84 98
E-mail: christina.angantyr@hotmail.com

Valberedning

Sammankallande
Lars-Erik Johansson
Svaneviksvägen 20
374 30 Karlshamn
070 - 371 03 02

Ordinarie
Birgitta Andreasson
Riksvägen 10. lgh 1001
371 62 Lyckeby
073 - 349 93 77
E-mail: birgittaandreasson326@gmail.com

Jonas Pearson
Skärgårdsvägen 24
372 97 Ronneby
072 - 999 27 26
E-mail: jonas.pearson@live.se

Jan Norberg
Rektor Dahlsgatan 4 G, lgh 1003
294 34 Sölvesborg
0456 - 134 96

Webbred./Designer
Tyrone Svensson
Hemdalsvägen 12
283 34 OSBY 
Tel: 070 - 291 56 12

E-mail: svensson.tyrone@telia.com

Kansliet, Öppet Måndag - Fredag, 10-12
Kanslist: Marina Johansson
Järnvägstorget 2
371 34 Karlskrona
E-mail: hjart-lung@telia.com