Film om resultatet av SPICI-studien

Riksförbundets vetenskapliga studie om hur patienter som behandlats med ballongvidgning uppfattar informationen de får på sjukhus, vad de tror orsakat sjukdomen och hur de ser på livsstilsförändringar.

I filmen medverkar:

Förbundsordförande: Inger Roos
Projektledare: Pelle Johansson
Hjärtläkare: Joep Perk
Hjärtläkare: Kristina Hambraeus
Hjärtläkare: Roland Carlsson