SPICI - Study of Patient Information after Coronary Intervention

En majoritet av patienterna upplever att man efter behandling med ballongvidgning (PCI) får informationen från vården att man är helt frisk och att man inte behöver lägga om sina levnadsvanor, det visar en unik undersökning som genomförts av Riksförbundet HjärtLung.

Med syfte att kartlägga eftervården efter ballongvidgning (PCI), beskriva patienternas kunskap och attityder till kranskärlssjukdom, och vilka livsstilsförändringar som erbjudits, har Riksförbundet HjärtLung (Hjärt- och lungsjukas riksförbund) genomfört en nationell studie som omfattar 10 procent av alla patienter som årligen genomgår kranskärlsingrepp.

SPICI-studien1073 patienter från 29 sjukhus, varav 10 PCI-enheter, har deltagit i SPICI-studien, Study of Patient Information after Coronary Intervention. Enkäten delades ut i samband med återbesöket 6-8 veckor efter ingreppet. Frågorna rörde patienternas kunskap om kranskärlssjukdom, hur man uppfattat informationen man fått vid utskrivning och återbesök samt deltagande i sekundärpreventiva program.

Studien visar att mer än hälften, 57 procent, anser sig vara botade direkt efter ingreppet. Endast hälften av patienterna uppfattar att de får rådet att ändra sin livsstil och endast en minoritet säger att de tänker förändra sina levnadsvanor.

Läs mer

Pressmeddelande SPICI

SPICI-studien som presenterades 25 april 2012

SPICI-studien på engelska

SPICI-studien slutrapporten

SPICI i media

Nyhets- och debattartiklar om SPICI-studien.

Artikel ur Status forskningsnummer: Hjärtsjuka tror att det är friska

Sveriges Radio, Vetenskapsradion, 25 april 2012: Hjärtsjuka lyssnar inte på vården

Sveriges Radio 27 april 2012, Veckomagasin

Dagens Medicin 25 april 2012: Hjärtsjuka tror att de är friska

Expressen, via TT, 24 april 2012, Hjärtsjuka inbillar sig att de är friska

Läkemedelsvärlden 25 april 2012, Många hjärtsjuka tror att de är friska

Netdoktor, 26 april 2012: Hjärtsjuka tror att de är friska

Tidningen Kollega, fackförbundet Unionens medlemstidning, 27 april 2012, Hjärtsjuka ändrar sällan livsstil

Affärsvärlden, 25 april 2012: Hjärtsjuka tror att de är friska Direktpublicering från pressmeddelandet.

Dagens Diabetes, 25 april 2012, Hjärtsjuka tror att de är friska efter PCI
Direktpublicering från pressmeddelandet.

Kongresser

SPICI-studien presenterades vid Europeiska hjärtkongressen i München 2013.

Presentation vid Europeiska hjärtkongressen i München

Presentationer vid seminariet om studien

SPICI
Pelle Johansson

Hjärtrehabilitering i förvandling eller var det lättare förr?
Joep Perk

SPICI – vad gör sjukvården?
Kristina Hambraeus

Förändrad livsstil hos våra PCI patienter. Hur lyckas vi?
Roland Carlsson