Ny modell för hjärtrehabilitering

Riksförbundet har tagit initiativ till en behovsanpassad modell för hjärtrehabilitering som syftar till att påverka patienternas hälsobeteende och minska risken att hen drabbas av en ny hjärt-kärlhändelse.

Alltför få svenska hjärtinfarktpatienter lyckas ändra sina vanor och riskerar därmed att drabbas av en ny infarkt eller att dö.

Nu införs en ny vårdmodell som ska påverka patienternas hälsobeteende. De viktigaste delarna är en tidig start av eftervården och en individuellt anpassad målsättning med fem delmål för rökning, träning, kost, blodtryck och blodfetter.

En viktig del av vårdmodellen är att tillgodose att patienten har tillgång till hälsofrämjande kunskap och utbildningsmaterial för att få hjälp att ändra sin livsstil. Därför finns Hjärtguiden där du kan läsa om faktorer som påverkar din sjukdom. I guiden finns också en hälsoplan du kan ta med dig varje gång du träffar vårdpersonal på sjukhuset och i primärvården.

Den nya hjärtrehabiliterings-modellen syftar till att påverka patienternas hälsobeteende genom

  • en saklig och entydig förmedling av kunskap,
  • teambaserat stöd för konkreta beteendeförändringar under de första sex månaderna efter akut kranskärlssjukdom och/eller PCI
  • återföring av de uppnådda resultaten till patienten vid återbesök efter sex-tolv månader efter insjuknandet.

Förslaget till den nya modellen är framtagen av Riksförbundet HjärtLung i samarbete med forskargruppen för SPICI-studien och Kardiologföreningens arbetsgrupp för levnadsvanor.

I första hand är modellen skapad för patienter efter en akut kranskärlssjukdom, men den lämpar sig även för andra grupper hjärtkärlpatienter där hälsosamma levnadsvanor är viktiga.

Hjärtguiden hittar du här

Här kan du läsa mer om vårdmodellen

Läs pressmeddelandet "Hjärtpatienter får egen "levnadsvanecoach"

Kontakt: Pelle Johansson, pelle.johansson@hjart-lung.se