Ljuset på dolda folksjukdomar

Genom den riksomfattande kampanjen Ljuset På sätter Riksförbundet HjärtLung tillsammans med tre kvalitetsregister strålkastarljuset på våra dolda folksjukdomar hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL.

  • Drygt 400 000 svenskar har hjärtsvikt
  • Mer än 300 000 svenskar har förmaksflimmer
  • Ungefär 500 000 svenskar har KOL

Dessa tre dolda folksjukdomar tillsammans berör närmare en miljon människor i Sverige i dag och en majoritet av dem vet inte om att de har sjukdomen och har inte fått diagnos.

Tillsammans med de nationella kvalitetsregistren RiksSvikt, Auricula och Luftvägsregistret ska vi visa på vikten av att människor får diagnos tidigt och rätt behandling för dessa sjukdomar.

Välkomna att läsa mer på vår kampanjsajt www.ljusetpa.se

 

Rapport: Ljuset på dolda folksjukdomar

På Alla hjärtans dag tisdagen den 14 februari 2017 summerades kampanjen genom att rapporten Ljuset på dolda folksjukdomar överlämnades till folkhälsominister Gabriel Wikström.

 

Ladda ned Rapporten Ljuset På Dolda folksjukdomar

 

HjärtLungs slutseminarium av Ljuset På

Film från slutseminariet av kampanjen Ljuset På våra dolda folksjukdomar. Från Myntkabinettet den 14 februari 2017. 

Ljuset På - film om kampanjen

Vi får ta del av några av alla de aktiviteter som HjärtLungs föreningar gjort under två års kampanjen Ljuset på! Riksförbundets Förbundsordförande Inger Ros berättar inledningsvis om kampanjen. Därefter besöker vi några av alla de HjärtLung föreningar som gjort olika aktiviteter under tvåårs kampanj Ljuset på! de dolda folksjukdomarna kol, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Almedalen 2016 - Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?

Film från seminariet i Almedalen 2016 - Från passiva vårdtagare till aktiva egenvårdare?
Riksförbundet HjärtLung bjöd in till samtal om hur stat, landsting och patientrörelse tillsammans kan stärka människor inför mötet med hälso- och sjukvården, var och en utifrån sina egna förutsättningar.

 

Almedalen 2016, Hälsodalen den 5 juli, 13:30 – 14:30.

Ljuset på  - film från seminariet i Almedalen 2015

Film från Ljuset på! - seminariet i Almedalen den 1 juli 2015. Med bland andra Anna Starbrink, (FP) hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Veronica Palm, (S), vice ordförande Socialutskottet och Inger Ros förbundsordförande HjärtLung.