Lev för att leva

Hur lever jag livet om jag drabbas av långvarig sjukdom? Aktivt, utvecklande och med passion för hälsan! Svaren kommer från deltagarna i projektet ”Lev för att leva”.

Tack vare medicinska framsteg har överlevnaden ökat betydligt för personer med långvariga sjukdomar. Det gör att allt fler lever längre med sjukdomar som på olika sätt påverkar livet.

Riksförbundet HjärtLung har i projektet Lev för att leva fortsatt sitt arbete med att sprida kunskap om hur personer med långvarig sjukdom kan gå från att vara enbart vårdmottagare till att vara aktiva egenvårdare. 

Inom vården benämns hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL som kroniska sjukdomar. Ordet ”kronisk” är statiskt och kan uppfattas som att sjukdomen inte går att påverka.

Hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL är alla sjukdomar som är långvariga. Med bromsande och underhållande medicinering i kombination med friskvård och livsstilsförändringar kan sjukdomsförloppet väsentligt påverkas och livskvaliteten öka hos personer med dessa sjukdomar. Begreppet ”långvariga” sjukdomar används därför istället för ”kroniska”.

I ”Lev för att leva” har en grupp personer med hjärtsvikt, förmaksflimmer, KOL och närstående trä­nats och reflekterat över hur de kan nå bästa möjliga hälsa. 

De tankar som delas här är en vision om hur det kan se ut. De är ett bidrag till den resa alla, både personer med sjukdom och personal inom vården, är med på.