Projekt om kroniska sjukdomar

Riksförbundet HjärtLung deltar tillsammans med fyra andra patientföreningar i projektet ”En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar”. Projektet får ekonomiskt stöd av Socialdepartementet och är en del i regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

Handikappförbunden fungerar som samordnare, och har en person anställd på heltid.

Projektet är tänkt att genomföras under tre år.

Syftet är att primärvården ska erbjuda bästa möjliga vård för personer med långvariga sjukdomar som hjärt- och lungsjukdom, reumatiska sjukdomar, astma-allergi och diabetes.

Första året har primärvården diskuterats med myndigheter, fokusgrupper, och besök på nio vårdcentraler bland annat. Kommande år ska kriterier för hur en vårdcentral bör ta om hand patienter med kroniska sjukdomar tas fram.

Bakgrunden till projektet är att primärvården inte fungerar tillräckligt bra idag för berörda målgrupper. Projektgruppen har tagit fram kriterier för hur en vårdcentral bör arbeta för att tillgodose de behov som människor med kroniska sjukdomar har.