Sjukhusens utbud av hjärtrehabiliteringsinsatser

Med hjälp av resultat av en undersökning kan du se vilken hjärtrehabilitering som sjukhusen erbjuder.

Hjärtrehabilitering

Bakgrund

Riksförbundet HjärtLung har som mål att personer med hjärtsjukdom ska få den rehabilitering de behöver och som de har rätt till enligt gällande riktlinjer och lagar.

Mot den bakgrunden har riksförbundet sedan 1996, i samverkan med vårdpersonal, arbetat för att förbättra rehabiliteringsutbudet på landets sjukhus. Dels genom att erbjuda kostnadsfria fortbildningskonferenser för vårdperson och dels genom att klarlägga hur rehabiliteringen på sjukhusen ser ut och fungerar. Enkätundersökningar har genomförts med tre års mellanrum sedan starten 1996.

Riksförbundet kan med glädje konstatera att hjärtrehabiliteringen har förbättrats avsevärt under perioden 1996-2006. Aktuellt resultat av senaste undersökning finns redovisad i denna enkät.

Syftet med dessa sidor är att nysjuka hjärtpatienter och deras närstående ska kunna se vilken rehabilitering de behöver och vilka insatser sjukhuset erbjuder.

Justeringsmöten på sjukhusen kommer årligen genomföras genom våra eftervårdsombud under oktober och februari, i syfte att redovisa sjukhusens aktuella rehabiliteringsutbud.

Riksförbundets mål är att alla hjärtsjuka patienter ska få en likvärdig vård var än i landet de bor. Ett mål som vi delar med innehållet i hälso- och sjukvårdslagen och med Socialstyrelsens riktlinjer med hjärtsjukvård.

Frågor om undersökningen

Pelle Johansson, projektledare