Information om Hälsans Stig

Här finns information som underlättar att göra en Hälsans Stig. Vi hoppas naturligtvis att så många kommuner som möjligt skapar minst en stig. Det finns idag cirka 130 stigar.

Hälsans StigVissa riktlinjer måste följas för att promenaden Hälsans stig kan märkas ut med skyltar och kartor. Börja gärna med att läsa igenom dokumentationen nedan. Fyll sedan i intresseanmälan och skicka den till oss på Riksförbundet HjärtLung. Då får du mer information.

OBS! Namnet "Hälsans Stig" är varumärkesskyddat!

Information och intresseanmälan

Intresseanmälan om att anlägga en Hälsans Stig 
Riktlinjer för Hälsans Stig
Att skapa en Hälsans Stig
Kartans grafiska form
Adresslista över leverantörer
Ladda ner Hälsans Stig-loggan (webbformat)

Mallar

Senast innan invigningen av er Hälsans Stig ska ett avtal oss emellan skrivas. Skriv ut avtalsförslaget, underteckna och skicka det sedan till oss. Vi skickar ert ex av avtalsförslaget åter, även undertecknat av oss. 

Avtalsförslag (Word Dotx)

Kontakta oss innan ni trycker en karta!

Kontakta oss gärna om du har frågor. Ta kontakt med oss i god tid om sponsorer ska hjälpa till att finansiera den nya stigen samt innan ni trycker en karta!

Riksförbundet HjärtLung
halsansstig@hjart-lung.se
Tel: 08-55 606 200
halsansstig.se