Brukarprojektet

Projektet Brukarmedverkan i forskningen - forskningspartner -  arbetar för att öka brukares medverkan i forskningen. Brukare får utbildning till forskningspartners, som sedan ska medverka i olika forskningsprojekt. 

Människor som lever med kronisk sjukdom har ofta lång erfarenhet och stor kunskap både om sin sjukdom och om hur sjukvården fungerar. Det är kunskaper som bör tas tillvara menade Reumatikerförbundet, Astma- och allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung och startade därför projektet "Brukarmedverkan i forskningen". Tanken var att hitta modeller för hur brukarna kunde medverka och få inflytande inom forskningen. Samtidigt som de kunde tillföra nya perspektiv i forskarnas arbete.

Projektet blev så framgångsrikt att det nu ingår i förbundens ordinarie verksamhet.

De brukare som är intresserade att delta i forskningsprojekt anmäler sitt intresse via sitt förbund. Verksamheten riktas främst mot medicinsk forskning, rehabiliteringsforskning och annan forskning som påverkar sjukdomarna eller dess effekter.

Patient Research Partner

I filmen ovan berättar två forskningspartners och två forskare om deras samarbete och varför forskningspartner är ett bra koncept både för de som har erfarenhet av en kronisk sjukdom och för forskare.

Riksförbundet HjärtLung deltar i detta projekt tillsammans med Psoriasisförbundet, Astma- och Allergiförbundet och Reumatikerförbundet.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLungs forskning