Ambulansrapporten

Med Ambulansrapporten granskar Riksförbundet HjärtLung en av de viktigaste delarna i vårdkedjan, ambulansvården.

Ambulansrapporten är riktad till verksamhetscheferna på Sveriges ambulansstationer. Undersökningen har genomförts tillsammans med Demoskop 2012, 2013, 2014 och 2015.

Genom att kartlägga hur stationscheferna uppfattar sin möjlighet att leva upp till omvärldens krav får vi en indikator på hur ambulanssjukvården fungerar. Vi har undersökt attityder, kunskaper och agerande i frågor som rör stationens mål för Prio 1-larm, måluppfyllelse, målets beslutsfattare, frekvens av personalens kunskapsprov, utrustning i akutambulanserna och framtida utmaningar.

Sammanfattning av undersökningen med chefer för ambulansstationer 2015

  • 8 av 10 tycker att stationerna lever upp till omvärldens krav och förväntningar
  • Lite svårare att leva upp till allmänhetens förväntningar
  • Mål för Prio-1 larm varierar mer och mer
  • 4 av 10 lever inte upp till sina uppsatta mål för Prio 1-larm
  • Få bestämmer målen själva
  • Vissa skillnader i medicinteknisk utrustning
  • 2 av 3 anser att de har den extrautrustning som krävs för att ge bästa möjliga vård
  • EKG-diagnos ställs i hög grad när den bör
  • Allt fler gör tätare kunskapsprov bland ambulanspersonalen
  • Kompetensförsörjning och det ökade antalet larm är de största utmaningarna.

Ambulansrapporten 2015

Läs och ladda ner Ambulansrapporten 2015

Ambulansrapporten 2014

Läs och ladda ner Ambulansrapporten 2014