Organdonation och transplantation

Riksförbundet HjärtLung arbetar med informationsspridning och opinionsbildning i frågor som rör organdonation på tre sätt: genom riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade Viking, genom samarbetsorganisationen Livet som gåva och genom informationskampanjer tillsammans med våra lokalföreningar under Donationsveckan.

Ta ställning under donationsveckan

Få information om donation, hur man gör för att anmäla sig till donationsregistret och du kan också läsa om människor som genomgått transplantation.

Läs mer på vår Donationsida

Viking

Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningen ingår som en del i Riksförbundet HjärtLung.

Läs mer om Viking

Livet som Gåva

Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer och medicinsk profession. Riksförbundet HjärtLung och Riksföreningen Viking är medlemmar i Livet som Gåva.

Läs om Livet som Gåva

Så blir du donator