Verksamhetsberättelser och kongressprotokoll

Här hittar du våra verksamhetsberättelser som beskriver vad vi gjort under verksamhetsåret. Här finns också våra kongressprotokoll som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver.

Verksamhetsberättelse samt ekonomi och resultat (inkl lön till högste tjänsteman)

2017 (Filstorlek: 22 MB)
2016

2015
2014
2013

Kongressprotokoll (inkl arvode till förtroendevalda)
Förbundskongressen äger rum vart tredje år.  

2016
2014, extrakongress
2013
Bilagor till kongressprotokoll 2013