Styrdokument, policyer och riktlinjer

Här hittar du våra styrdokument, policyer och riktlinjer som ligger till grund för den verksamhet som Riksförbundet HjärtLung bedriver.

För att säkerställa att våra medlemmars och givares pengar används så effektivt som möjligt arbetar vi efter FRII:s Frivilligorganisationernas Insamlingsråds kvalitetskod. FRII är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.

Här kan du läsa mer om FRII
Här kan du läsa vår Effektrapport

Begreppsförtydligande - Riksförbundet HjärtLungs styrdokument, policyer, och riktlinjer

Våra styrande dokument

Våra policyer

Våra riktlinjer