Företagssamarbeten

Riksförbundet HjärtLung har en policy som reglerar samarbetet med företag och läkemedelsbolag. Allt vårt samarbete är transparant.

Riksförbundet HjärtLungs samarbete med läkemedelsföretag

Förbundet samarbetar med flera olika läkemedelsföretag i olika projekt. Sök aktuella projekt i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Kontaktperson:
Pär Hommerberg: par.hommerberg@hjart-lung.se

Antagen policy för samarbeten

Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse har antagit följande etiska regler som utgångspunkt för sina olika samarbetsformer:
Samarbetet måste bedrivas på ett sådant sätt att parternas trovärdighet inför omvärlden inte skadas och att parternas inbördes oberoende kan bevaras. Därför bör åtgärder vidtas som skapar öppenhet och transparens kring samarbetet.

  • För att värna sin trovärdighet och sitt oberoende bör parterna dessutom iaktta restriktivitet i valet av samarbetsområden, såväl i fråga om inriktning, omfattning som tidslängd. Målsättning, roller, ansvar och regler för samarbetet bör vara tydliga från början.
  • Vi undviker sådant samarbete som av tredje part kan uppfattas som dold marknadsföring från företagens sida.
  • Samarbetsprojekt skall helst omfatta mer än ett företag. Med fler företag inblandade i samarbetet ökar öppenheten. Risken för beroende av ett företag minskar.
  • Vi redovisar våra samarbetsprojekt i årsberättelse, på hemsida samt i Lifs samarbetsdatabas.
  • Riksorganisationen får kännedom om alla avtal mellan företag och läns- och lokalavdelningar.