Världstuberkulosdagen

24 mars är den internationella tbc-dagen som uppmärksammas bland annat av Världshälsoorganisationen WHO, 2017 är det andra året av WHO:s två-årskampanj "Unite to End TB".

Tbc är en av de tio största dödsorsakerna t i världen. Tuberkulos orsakas av tuberkelbakterien som oftast drabbar lungorna. Tbc går att bota och att förebygga. Läs mer om tbc på våra diagnossidor.

Unite to End TB: Leave no one behind

2017 är det sista året i WHO:s två-årskampanj "Unite to End TB". Årets tema för Världstuberkulosdagen är "Leave no one behind", och innehåller mått och steg för att ta itu med stigma, diskriminering, marginalisering och att ta sig förbi hinder för att få vård.

Unite to End TB: Leave no one behind

Tbc i Sverige

Enligt de nya siffrorna från Folkhälsomyndigheten minskade antalet tuberkulosfall till 734 personer, 12 procent, under förra året, Av dem är 90 procent födda utomlands. Sverige tillhör de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen och bland svenskfödda är antalet fall mycket lågt.

Källa: Folkhälsomyndigheten)

Även om inga symtom på tuberkulos kan upptäckas är screening för latent tuberkulos vid ankomsten till Sverige värdefull. Då kan eventuell förebyggande behandling sättas in och man kan ge information om symtom på aktiv tuberkulos så att man snabbt vänder sig till läkare vid behov.

HjärtLung och tuberkulosen

Riksförbundet HjärtLung har sitt ursprung i tbc-problematiken i Sverige som under årtionden var hårt ansatt av sjukdomen.

De Lungsjukas Riksförbund, som bildades i juli 1939, var föregångare till dagens organisation och de människor som engagerade sig då arbetade för bättre vård och behandling och att föra en intressepolitisk debatt kring sjukdomen som var och är fortfarande hårt stigmatiserande.

1943 presenterade förbundet sin första stora undersökning om lungsjukas levnadsförhållanden. Den visade på stora problem, som utanförskap och dålig ekonomi, för de lungsjuka.

 

 

Historien om Alva Asp som dog i tbc 

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Ta del av hennes detaljrika illustrationer och starka dagboksanteckningar. 

Fakta - tbc

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosis komplexet, inklusive M. bovis. I människokroppen kan den förekomma latent under personens hela livstid. Tbc drabbar oftast lungorna och ger då luftvägssymtom i form av hosta, men även andra organ i kroppen kan drabbas.

  • 1882 upptäckte Robert Koch, Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin, att orsaken till tbc var tuberkelbacillen.
  • Upptäckten var början till den behandling som finns idag. Trots det är tbc fortfarande en av de svåraste epidemiska och dödliga sjukdomarna i världen.
  • Tbc orsakar drygt en och halv miljon dödsfall varje år, i huvudsak i fattiga länder utanför Europa. Tio miljoner insjuknar årligen. Globalt sett har tbc-sjukdomen minskat, men det går alldeles för långsamt – endast 1,5 procents nedgång, enligt WHO.
  • I mitten av 1900-talet kunde tuberkulosen börja behandlas med antibiotika och sedan dess har vi länge sett en minskning av sjukdomen i Sverige.
  • Tuberkulos i Sverige anmäldes 734 fall år 2016.
  • I dag förknippas Riksförbundet HjärtLung med sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL. Men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Då var tuberkulosen – eller lungsoten som den kallades – en spridd och fruktad sjukdom som ofta hade dödlig utgång. Läs artiklarna "Från 'gasning' till KOL-skola" och "Norrland minns vita pesten.", ur vår medlemstidning Status.

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO

Internationellt arbete mot tbc

Det internationella arbetet för att minska antalet tbc-fall och dödlighet i sjukdomen har varit förhållandevis framgångsrikt. Under åren 1990 till 2013 har dödstalen totalt minskat med 45 procent. En framgångsfaktor har varit snabb diagnostik. Men den globala sjukdomsbördan är fortfarande enorm och stora utmaningar kvarstår:

År 2015 uppskattades antalet nya fall av tbc till 10,4 miljoner och 1,8 miljoner människor dog av sjukdomen.

  • Mer än 95 procent av dödsfallen inträffar i de fattigaste länderna.
  • 49 miljoner människor beräknas ha räddats tack vare diagnos och behandling mellan åren 2000 och 2015.

Det finns mycket mer att läsa om tbc på WHO:s engelska hemsida:
www.who.int och på Stop TB Partnerships hemsida www.stoptb.org/

Fler intressanta länkar:

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

LHL i Norge jobbar aktivt med tbc: Våra kollegor i Norge inom LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke har en omfattande verksamhet internationellt med fokus på tbc. 

Läs mer www.lhl-internasjonal.no