Om Lungmånaden

Öka kunskapen

Målet är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling.

Vi vill också att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas.

Öppna samtal

Under Lungmånaden genomför HjärtLungs lokalföreningar aktiviteter på köpcentra, apotek och i de egna lokalerna. Riksförbundet ordnar också diskussioner med vårdansvariga och politisk ansvariga.