Läs om lungsjukdomar

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL är en sjukdom som fortskrider långsamt och många märker inte att de börjar bli sjuka. Men parallellt med att lungskadorna blir mer omfattande, minskar lungkapaciteten och patienten upplever detta som andnöd och nedsatt kondition.

Alfa-1-antitrypsinbrist

AAT-brist, är en ärftlig rubbning i ämnesomsättningen och innebär att kroppen saknar ett äggviteämne som skyddar mot ämnen som bryter ner kroppens organ, särskilt lungvävnaden.

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna. Men förändringar kan förekomma också i andra organ, exempelvis i huden, lymfkörtlarna, levern, mjälten, hjärtat, njurarna, ögonen och nervsystemet.

Lungfibros

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning, fibros, i och mellan de små lungblåsorna, alveolerna i lungorna, vilket orsakar ihållande hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner.

PAH - hjärt- och lungsjukdom

Sjukdomen PAH, pulmonell arteriell hypertension, innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada.