Frågelådan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får.

Kan jag vara medlem hos er trots att jag inte är sjuk?

Ja, du kan gå med som anhörig, familjemedlem eller stödjande medlem.

Vad är skillnaden mellan Riksförbundet HjärtLung och Hjärt-Lungfonden?

Vi är till skillnad från Hjärt-Lungfonden en patientorganisation. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Det gör vi genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar. Vi anordnar även utbildningar, motionsgrupper och andra aktiviteter över hela landet. Dessutom arbetar vi intressepolitiskt för de hjärt- och lungsjukas sak. Vi samlar även in medel till forskning främst för att utveckla rehabilitering och förebyggande insatser.

Hjärt-Lungfonden har till huvuduppgift att stödja forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som bedrivs runt om i Sverige. Vi är alltså två olika organisationer.

Hur många medlemmar har ni?

Vi har cirka 37 000 medlemmar organiserade i 148 lokalföreningar runt om i landet.

Hur kan jag stödja ert arbete?

Du kan gå med som stödjande medlem eller skänka en gåva till vårt 90-konto. BG 901-0109. Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, kontrollerar att pengarna används på rätt sätt.

Ge gåva

Bli medlem

Vad kostar ett medlemskap?

Våra föreningar bestämmer själva vilken medlemsavgift de tar ut. Här kan du se din lokala förenings avgift.

Medlemsavgifter

Varför behövs en patientorganisation för de hjärt- och lungsjuka?

Riksförbundet HjärtLung har flera viktiga funktioner. Framförallt behövs organisationen för att säkerställa att hjärt- och lungsjuka människor får den vård, behandling och omsorg som de enligt gällande lagstiftning har rätt till. Vi ser det som en viktig uppgift att utifrån ett patientperspektiv utvärdera och ställa krav på vården. Organiserade patienter har större möjlighet än enskilda att påverka sjukvårdspolitiker och vårdgivare.

Patientorganisationen fyller också en viktig funktion som mötesplats för anhöriga och patienter. Erfarenhetsutbytet gör det ofta lättare att hitta nya livsstrategier efter insjuknandet. Slutligen behövs organisationen för att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdom i ett förebyggande syfte.

Jag är hjärt-lungtransplanterad. Var vänder mig?

VIKING är en riksorganisation för hjärt- och hjärt-lungtransplanterade. Den har idag cirka 600 medlemmar och ingår i Riksförbundet HjärtLung.

Finns inte din fråga med?

Skicka din fråga i ett mejl med din fråga till oss!
Observera att vi inte ger medicinsk rådgivning.